BizKir

Webgune honen bidez, geuk egiten ditugun jardueren gaineko informazioa eman nahi dugu. Jarduera hauetariko batzuek web orrialde bana dute (multikirola. Futbola eta Bilbao Basket), campusbilbao.com  gunean adierazi genuen moduan.

Webgune hau eskura duzue proposatu nahi dituzuen ekimenak jasotzeko: kultura jarduerak, eskola txapelketak, mendi ibilaldiak eta abar. Era berean, gure webgunean bidez ikastetxeei eskaintzen diegungunera ere sar daiteke, ikastetxeetan praktikatzen kirol eta basketen berri izateko: San Pedro Apóstol ,Atxuri eta Madre de Dios.

Ongi etorri gure proiektuan partaide izatera.

En esta web queremos ofrecer  información sobre nuestras actividades. Algunas de ellas cuentan con su propia página web, como nuestros campus de multideporte, fútbol y el Bilbao Basket, de los que informamos en campusbilbao.com

Ofrecemos este web a cuantas iniciativas quieran aparecer en ella; actividades culturales, torneos escolares, expediciones montañeras, etc. También se puede acceder a los espacios de nuestra web que ofrecemos a centros escolares, con información acerca su deporte y del basket en colegios como: San Pedro Apóstol, Atxuri y Madre de Dios,

Bienvenidos a compartir nuestro proyecto